Salgın ve Karantina Sürecine Sosyolojik Açıdan Bakmak

İçinde bulunduğumuz süreç, alıştığımız veya daha önceden tanışıklığımız olan zamanlardan çok daha farklı. Dünyanın hızla değişip dönüştüğü ve bu minvalde geliştiğine dair düşüncelerimizin yanına yer yer soru işaretleri koyar olduk. Salgın, doğrudan insan sağlığı ile etkili olan bir durum olsa da, toplumsal yaşamın bütün alanlarında kendini gösterir. Sosyal, psikolojik, siyasi, ekonomik, kültürel ve uluslararası ilişkiler bağlamında bir etkisi vardır. Salgına…

Küresel Salgın, Anti-pop, ve Yeni Siyaset İlişkilerine Dair Düşünceler

Küresel virüs salgını dünyamızın her köşesini etkilemeyi sürdürürken sosyal bilimciler de bu sürecin hem siyasal hem de sosyal meseleler üzerinde bıraktığı etkileri ve bu etkilerin gelecekte yaratacağı muhtemel sonuçları tartışıyorlar. Elbette karşı karşıya kaldığımız bu sıkıntılı olay küremiz için oldukça üzücü sonuçlar yaratmaktadır, her gün insanlarımızı kaybediyoruz, üzüntümü söylemeliyim, bu vesileyle hayatlarını kaybeden insanları anıyorum. Öbür yandan da bir şeyleri…

There is No Planet B – Başka Gezegen Yok

Bu yazı doğaya egemen olmak yerine bilimle doğayı tanımlamak isteyenler için kaleme alınmıştır. Bu çalışmada iklim değişikliğinin nasıl iklim krizine dönüştüğü, iklim eylemleri sonrasında somut adımların atılıp atılmadığı, küresel salgın COVID-19’un iklim krizi faktörü ile eşdeğer etkileri ve her şeye rağmen “Kanal İstanbul” diyen doğa talanı politikaları sorgulanmıştır. Bu yüzyılın, bireyleri ‘’dünya vatandaşı’’ olmaya çağırdığı aşikârdır. Sese yöneliniz. Bağıntılı süreçleri…

Koronavirüs, Yoksulluk ve Ekoloji

Bilindiği üzere COVID-19 her geçen gün etkisini daha da arttırarak yayılmaya devam ediyor. Tüm ülkeler uygun gördükleri eylemleri uygulamaya koydu. Bu süreçte insanlar SARS-CoV-2 virüsünün yayılma yollarına, biyolojisine, semptomlarına ve benzeri konulara dair öğrenebileceği hemen her şeyi neredeyse öğrenmiş durumda. Şu anda küresel boyutta bir düşünsel debelenme süreci yaşıyoruz. Lakin, artık silkinip bu konuyu bir adım ileriye taşımamız gerektiği ortada.…

İlk Kadın Matematikçi: Erk Kurbanı Hypatia

– Sorunun Güneş’in tutarsızlığı olduğunu söylemiştiniz. Dünya Güneş’in çevresinde dönüyor. O halde Güneş merkezde olmalı. Ama Dünya’nın ona olan uzaklığı değişiyor. O yüzden merkezde değil de başka bir konumda olmalı. Bu, Güneş’in aynı anda iki farklı noktada olması demek! Aspasius kafası oldukça karışık bir şekilde Hypatia’ya bunları söylüyordu. Hypatia tekrarladı: – Evet, Güneş’in aynı anda iki farklı konumda olması… Bu…

Hannah Arendt ve Ioanna Kuçuradi Raksıyla Toplumun Brandasına Gerilen Kadın

Tüm ilişkilerin tarihsel olmasına karşılık, toplumsal ilişkilerin yalnızca tarihi vardır, cinsiyeti yoktur. Eğer bir tapınak yıkılmazsa gelenekle hesaplaşamayız. Metafizik ve din tarafından talep edilen bakış açısı tikel perspektifin dünya yorumu olarak kalır. Sistemlerin putlaştırılması, ‘son sistemindir’ kutsanmasından sıyrılamayan bir tabaka oluşturur. Peki, insanlığın günahkâr ve suçlu ilân edilmesinin tarihi neden kadına dayandırıldı? Tarihi mitlerde doğa, dişil soyluluktur. “Hangi ara günahkâr…