Default image

Kerem Alpkaan Adakan

ODTÜ - Sosyoloji / İTÜ - Siyaset Çalışmaları MA

Foucault ile Koronavirüs Pandemisini Anlayabilir miyiz?

1. GİRİŞ Biyopolitika için bu bir rüya gibi: hekimlerden tavsiye alan hükümetler, tüm nüfusa pandemi diktatörlüğünü dayatıyor. “Sağlık”, hatta “hayatta kalma” kisvesiyle tüm demokratik engellerden kurtuluyorlar ve nihayetinde, modernitede her zaman yapıldığı gibi, bunu aşağı yukarı açık bir şekilde yapıyorlar: nüfusu saf “biyokütle”, sömürülecek “çıplak hayat” olarak yönetebiliyorlar. Giorgio Agamben (çağdaş siyaset teorisine “çıplak hayat” kavramını getiren kişi) gibi yüksek…

The Process of Defining the Objective Enemy

Consistent with the word itself, ‘’totalitarian’’ rule is based on the idea that there are absolute laws upon which a total and proper understanding of history can be developed. These universal laws are independent of what exists empirically; they are established under totalitarian rule in a way that no empirical basis can be used to evaluate or question them. They…

Özcülüğün Karşısında Siyaset ve Etik

Siyasetin tekilliğinin ötesinde, siyaset ile etiğin kesişiminde bir pozisyon inşa etme ihtiyacı günümüzde belirgin hale gelmiştir. Bunu, tüketim kültürünün yükselişiyle birlikte siyasette kolaycı ve işlevselci anlayışların yerleşmesine bağlamak mümkündür. Siyasal tartışmalarda kolay anlaşılır ve yüzeysel olana bir üstünlük bahşedilmiş, bu yönde siyasal hedefler tayin etmek yaygın hale gelmiştir. Tüm bunların aksine, eleştirel yaklaşımın gerektirdiği şekilde, ‘iktidar’ ve ‘özne’ kavramlarının yörüngesinde…

Türkiye Siyasetinde Sinmiş Faydacılık

Türkiye’de siyasal faaliyete dair düşünürken, dünden bugüne yerleşik halde bulunan ve son dönemde de etkisini gösteren bir stratejiden bahsetmek mümkündür. Keşfedilmeyi bekleyen bir evrensel doğruya yönelimi doğuran, doğrunun kimde olduğuna dair rekabeti beraberinde getiren, yeniyi üretme konusunda yetersiz kalan bir stratejidir bu. Zaman ve ilerleme saplantılarıyla şekillenmiştir; soru sormaktan ziyade, miras edinilmiş sorunlara en pratik çözümleri barındırma iddiasını taşır. Ulus…

Taraftarsız Futbolun Normalleşmesi

Futbolu diğer spor dallarından ayıran en önemli özelliği, kitlelerin ilgisini çekmekteki eşsiz başarısıdır. Büyükçe bir yeşil sahada yirmi iki sporcu tarafından oynanan oyunu, devasa tribünlere yayılmış binlerce taraftar ya da seyirci takip etmektedir. Taraftarlar, izleyenlerin sahadaki oyunla daha içli dışlı olan kısmıdır. Kendilerini destekledikleri takımın bir parçası olarak görür, zafere giden yolda kendilerine biçtikleri sorumlulukları yerine getirmek için uğraşırlar. Sporcular…

Muhafazakar Anlayış ile Bilimin Gerilimli Birlikteliği

Pandemi döneminde sürecin siyasal yönetimini değerlendiriyorken bilimin nasıl bir toplumsal süreç olduğunu da konuşmak gerekiyor. Bu yazıda bilimsel aktivite üzerine bir yaklaşım sunmak niyetindeyim. Sonrasında ise salgının kontrolü hususunda ne kadar başarılı olunduğundan ziyade, aslında başarı kıstasının kendisini sorgulayan bir perspektifle değerlendirme yapmak istiyorum. Zira Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı günden itibaren, Sağlık Bakanı ve hükümetin değişik kademelerinden gelen beyanlarda ‘’nispeten…