Koronavirüs, Yoksulluk ve Ekoloji

Bilindiği üzere COVID-19 her geçen gün etkisini daha da arttırarak yayılmaya devam ediyor. Tüm ülkeler uygun gördükleri eylemleri uygulamaya koydu. Bu süreçte insanlar SARS-CoV-2 virüsünün yayılma yollarına, biyolojisine, semptomlarına ve…

İlk Kadın Matematikçi: Erk Kurbanı Hypatia

– Sorunun Güneş’in tutarsızlığı olduğunu söylemiştiniz. Dünya Güneş’in çevresinde dönüyor. O halde Güneş merkezde olmalı. Ama Dünya’nın ona olan uzaklığı değişiyor. O yüzden merkezde değil de başka bir konumda olmalı.…

Kampüsün Psikocoğrafyası: Kavaklık

Kavaklık konumu itibarıyla ODTÜ yerleşkesi dâhilinde bulunan bir alandır. Bir sene öncesine kadar, okulun öğrencileri de dâhil birçoğumuz için çok da duyulan bir isim değildi. Muktedir kendi rasyonalitesini dayatarak KYK…

Sivil İtaatsizliğin Anayasal Düzlemi

19. yüzyıldan itibaren kavramsal açıdan tartışılagelen “sivil itaatsizlik” kavramı dönem dönem çeşitli ilişkiler içerisinde incelenmiş, üzerinde birçok düşünür tarafından çeşitli önermeler oluşturulmuştur. Bu yazıda da sivil itaatsizlik meselesinin anayasallığını tartışmayı…

Çöllerde Direniş Öyküsü: Unadikum!

Sürünerek hücremin köşesine doğru gidiyorum. Dilini bilmediğim bu kılıksız adamlar, anlamadığım şeyler söyleyerek odanın bir köşesinde bekliyorlar. Sinirliler, ağzımdan tek kelime alamadıklarından. Alamazlar da puştlar. Yarı baygın halde o güne…