Pop Art Kavramı ve Sanatsal Çerçeve

Pop Art, Batı kökenli bir akım. Orta Çağ’dan beri sanatsal oluşumların beşiği Batı medeniyeti. Bunun birçok sosyolojik, ekonomik, -günümüze bakacak olursak- politik sebebi olduğu inkar edilemez. Ama okuduğunuz yazının konusu bu değil. Amacım bazı kavramların okuyucu tarafından tanınması, hatırlanması ve ilişki kurabilecek bir düzleme tanık olunması; sonra birlikte bazı sorgulamalar yapabiliriz. Yirminci yüzyılın yarattığı bir toplum gerçeği var. Sert tüketici…

“The Lighthouse” ve Üçgen Arzu Üzerine

Amerikalı yönetmen Robert Eggers’in 2015 yapımı The Witch’ten sonra çektiği ikinci uzun metrajı The Lighthouse, çekim ölçeğinden kompozisyonlara kadar sinemanın araçlarını ustaca kullanarak karanlık bir hikayeyi seyirciyle buluşturan görkemli bir anlatı. Bu anlatının kahramanları Thomas ve Ephraim ıssız ve küçük bir adada yer alan deniz fenerine bekçilik ediyorlar. Thomas, Ephraim’e göre yaşça büyük, tecrübeli bir bekçi ve aynı zamanda eski bir…

Taraftarsız Futbolun Normalleşmesi

Futbolu diğer spor dallarından ayıran en önemli özelliği, kitlelerin ilgisini çekmekteki eşsiz başarısıdır. Büyükçe bir yeşil sahada yirmi iki sporcu tarafından oynanan oyunu, devasa tribünlere yayılmış binlerce taraftar ya da seyirci takip etmektedir. Taraftarlar, izleyenlerin sahadaki oyunla daha içli dışlı olan kısmıdır. Kendilerini destekledikleri takımın bir parçası olarak görür, zafere giden yolda kendilerine biçtikleri sorumlulukları yerine getirmek için uğraşırlar. Sporcular…

Sanatın Sonuna Doğru Mu?

Çağlar boyunca bilgi, toplumların otorite tarafından kontrolü bağlamında özel bir noktada konumlanmıştır. Bilginin bu konumunu Foucault’nun diskur üzerine görüşleri üzerinden açıklamak mümkündür. Foucault, bilginin iktidar araçlarınca şekillendirilerek yayıldığını savunur. Bu görüşe göre bilginin kaynağı kimse, güç ve iktidar onun elindedir. Dolayısıyla bilginin meşruiyetine yüklenen anlam da otorite tarafından şekillendirilir. Özetle Foucault, bilimin özgürleştirici bir araç olduğunu savunan aydınlanmacıların aksine, bilim…

Gilligan’ın Alaka Etiği Üzerine

Kadın, tarih boyunca kendini belirleyememiş, öteki tarafın yani eril tarafın tanımlarıyla hareket et(tiril)miştir. Bundan dolayı, çeşitli çatışmalar ortaya çıkmış ve çatışmaların yönlendirilme şekli bile tartışmalı bir durumda olmuştur. Feminist etik, geleneksel veya klasik etiğin erkek ve rasyonel benliği temele alırken, ötekini dışladığını ve dışlamaya hizmet etmiş olduğunu savunur (Cevizci, 2018). Feminist etik, her şeyden önce modern düşüncenin evrensel olma fikrine…

Otomatik Portakal ve Birtakım Sorgulamalar

Stanley Kubrick’in sinema dünyasına sunduğu bir filmin daha ötesinde farklı bir iş Otomatik Portakal. Bu filmin yapılış amacı çok belli ki izleyicilerin zihinlerine çivi ile belli bir hissiyat çakmak imiş, filmin ve hatta birkaç adım geriye gidecek olursak eserin hazırlanışını irdelersek bundan emin olacağız. Otomatik Portakal eserinin babası aslında Anthony Burges. A Clockwork Orange’ı 1962 yılında yayınlıyor. Kitabın ismini nasıl…