Savaş Günlükleri

Savaşlar, tarih boyunca pek çok uygarlığı ve milleti doğrudan ya da dolaylı olarak etki altında bırakan ve etkileri uzun süre devam eden karanlık bir hadise olarak tarihimizde yer alır. Bu hadiseler tarih kitaplarında kronolojik olarak kayıt altına alınır, arşiv, belgeler, vesikalar kaynak olarak kullanılır ancak tüm bunlar dışında var olan toplumsal taraf, savaşın maddî verileri dışında kalan manevî alan yalnızca…

Environmentalism must be anti-militarist

Before I started to write this piece, I had major concerns on how it would be perceived by others. Because reviewing war and warfare in a different perspective than the incredible amount of people that were and still are affected by it (especially with the context of recent Russia-Ukraine war) can be understood as a very callous and apolitical way…

Aylaklığa Övgü

Merhaba! Bu yazıda biraz sosyolojiden, biraz pedagojiden, biraz hukuktan, biraz tarihten, biraz mimariden, biraz da şehir planlamadan bahsedeceğim. Üçüncü dalga kahvecilerdeki sert kahvelerin yanında verilen şekerlere şükürler olsun ki ne pedagog ne hukukçu ne tarihçi ne mimar ne de şehir planlayıcıyım. Sosyologluğum da kötü bir şakadır, disiplinin tüm müritlerine yapılmış. Hiçbiri üzerine olmayan uzmanlığım beni herhangi birisinin rastgele kısımları hakkında…

Borç Sarmalı Nereye Kadar Devam Edebilir?

Merkez Bankası ne zaman yeni bir para politikası toplantısı yapacak olsa yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz. Oysa daha normal bir ülkede yaşıyor olsaydık ne gündemle bu kadar ilgili olurduk ne de yaşam standartlarımızı ve satın alma gücümüzü doğrudan etkileyen olaylar bu kadar sıradan olabilirdi. Türkiye’deki sorunların ve insanların nasıl kitleler halinde fakirleştiğinin hepimiz farkındayız. Ancak bugün benim değineceğim konu daha çok borçlanma…

Ondan Geriye Doğru Sayacağım: Totalitarizmin Estetiği

En kara günahları işletecekleri zaman şeytanlar, Bunu önce sevap diye yutturmaya kalkarlar[1]. Mitler; bir kişi, olay ya da yer hakkında, mitin parçası olduğu kültürün sahiplenicileri tarafından benimsenmiş popüler düşünce ya da hikayeler şeklinde tanımlanabilirler. Mitler, tarihsel varoluşları insanlık tarihiyle birlikte başlatılabilecek kadar eski yaratılardır. Bir kahramanlaştırma öyküsü etrafında şekillenen mitler, eski çağlarda yaşam, ölüm, tanrılar gibi temel odak noktaları etrafında…

Bekçilerin En Küçüğü

“Yasa önünde nöbet tutan bir bekçi vardır. Taşralı bir adam bir gün ona gelip yasaya girme izni ister. Ancak bekçi, o anda izin veremeyeceğini söyler. Adam düşünür ve daha sonra girip giremeyeceğini sorar.’Belki’ der bekçi, ‘ama şimdi olmaz.’ Bekçi her zamanki gibi açık duran kapının önünden çekilir ve adam içeri bakmak için eğilir. Bunu gören bekçi güler ve şöyle der:…