Metapolitik, benzer düşünsel fikirlerle bir araya gelmiş bir grup Ankaralı ve İstanbullu insan tarafından uzunca bir dostluğun neticesinde ortaya çıkarılmıştır. Fiziksel olarak bir araya gelişlerimizde icra ettiğimiz sohbetlerimize mevzubahis olan siyasal ve toplumsal meseleleri yazma ve okuma kapasitemizle birleştirmeyi düşündük. Bunun sonucunda aktivitelerimizi ortaya koyup kamusal alana taşımaya karar verdik.

Öncelikle bu platformu bir mekân olarak tabir ettik. Lakin bu kasıtlı olarak ideolojik saiklerle tasarlanmış bir ortam hüviyetinde değildi, bunu genel manada düşünme biçimimize aykırı görürüz. Ancak mekân olmanın kendisini bir ideolojik tutum olarak değerlendirdik. Bu yüzden, bu alanın içerisindeki diyaloğu önemseyen herkesi değerli bir muhatap olarak almaktan yanayız. Tümden bir fikirsel tahakküm kurma eylemini reddedip mümkün mertebe otonominin değerine işaret ederiz. Zira “otonomi”nin kendinden gelen özelliklerinin düz ampirizmden kaçınmamıza vesile olacağına inanıyor ve analitik değerlendirme fikrimize günbegün yardımcı olacağını düşünüyoruz.

Bu noktada birtakım prensipler nezdimizde hayli önemlidir. Sözgelimi, politik meseleleri politikanın ötesinde işlemeyi severiz. Bu üslup sitemizin adını ortaya çıkaran fikrin de kaynağıdır. Gündelik siyasi engebelerin sıradanlığı içerisinde kaybolmaktansa hayatın tümünü bir politik mesele olarak düşünmeyi ve onu disiplinlerarası –ve kimi zaman disiplinlerötesi- işlemeyi yeğleriz. Bu sebepten ötürü aramızda hayatın herhangi bir yönünü algılamaya ve onu anlatmaya çalışan sayısal bilimcileri de sosyal bilimcileri de çok yönlü sanatçıları da görebilirsiniz. Bunlara ek olarak “eşitlik” ve “özgürlük” mefhumlarının evrensel düzlemde değerini göz önünde bulundurur, bu kavramları içinde bulunduğumuz her türlü ulusal ve uluslararası platformda daha ileriye taşımayı özgörev olarak görürüz.

Sitemizde paylaştığımız içeriklerin tümü bize ait değildir. Dış kaynaklı olup dikkate değer gördüğümüz içeriklerin de sitemizde bulunmasını istediğimiz için bunları alıntı yapmanın gereklerini uygulayarak paylaşırız. Yazar kadromuzun emeğiyle ortaya çıkarılan içeriklerin ise ticari olmamak kaydıyla başka platformlarda paylaşılmasında beis görmemekteyiz.

İletişim: medya@metapolitik.net