Default image

Kağan Sarıkaya

İTÜ - Siyaset Çalışmaları M.A.

Yerli Popülizm: Türkiye’de Popülizmin Kaynakları

Günümüzde hem Türkiye’de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde otoriter liderler popülizmin siyasal araçlarından faydalanarak uzun ömürlü iktidarlar tesis etmekteler. Bu noktada kimi görüşler Türkiye’deki popülizm pratiğine ayrı parantezler açıyorlar, gelişme…

Liberalizm Popülizme Nasıl Zemin Hazırlar?

Liberalizm, memnuniyetsizliğin demokratik parti politikalarıyla tatmin edici biçimde ifade edilememesine sebep olduğu sürece popülizmler yeşermeye devam edecektir. ‘Popülizm’ terimi, çeşitli ve hatta çelişkili, bir dizi siyasi eğilimi tanımlamak için kullanılır.…

Türkiye’de Laikliğin Toplumsal İzdüşümü

Türkiye modernleşmesinde ‘laiklik’ kavramının tarihsel süreç içerisinde her daim tek yönlü ilerlemiş olmasından ötürü, bu kavram kendi hegemonik söylemini inşa edememiş ve sosyal zeminini oluşturamamıştır. Bu yazıda batı modernleşmesinin temel…

Sivil İtaatsizliğin Anayasal Düzlemi

19. yüzyıldan itibaren kavramsal açıdan tartışılagelen “sivil itaatsizlik” kavramı dönem dönem çeşitli ilişkiler içerisinde incelenmiş, üzerinde birçok düşünür tarafından çeşitli önermeler oluşturulmuştur. Bu yazıda da sivil itaatsizlik meselesinin anayasallığını tartışmayı…