İmamoğlu’nun Yargılanması Üzerine

Bireysel çıkarların halkın haklarına karşı öncelikli kılındığı toplumlarda tiranlığın izlerine rastlanılır. Ortak çıkarları temsil eden yasalar var olmadığında; bu yasalar üretilemez ya da işlemez hale getirildiğinde, toplumsal çöküş başlamıştır. Bu asla kabul edilmemelidir, eşit ve özgür toplum ideali için bütün çabalar seferber edilmelidir. Halkın desteğini almış Demirtaş, İmamoğlu ve diğer siyasetçilerin başına gelenler; kararlı ve geniş bir dayanışmanın örülmesi zorunluğunu…

Boğaziçi’nde ve Beyazıt’ta Yaşananlar Üzerine

Bugün Beyazıt’ta ve Boğaziçi’nde birbirinden farklı iki tutuma tanık oluyoruz. Soruyoruz: Polis, aynı bağlamlarda farklı tepkiler gösterecekse, bu tepkileri birtakım şahsi motivasyonlarla besleyecekse ve yasal nizam çerçevesiyle belirlenmiş yetkisini sübjektif olan din, gelenek gibi olguların savunulması etrafında pratiğe dökecekse, polisin üzerindeki üniforma ve amblem neyi ifade eder, neyi temsil eder? Kolluk kuvvetlerinin bugünkü “taraflı” davranışlarının devletin anayasallığı çerçevesindeki yeri nedir?…

On the Recent Student Protests in Greece

The authority acts in a similar manner in Greece as in Turkey, where the government attempts to interfere in the academia by using its force and police. Today, we hear the voices of our sisters and brothers in Greece. We are in total solidarity with everyone rising against injustice all around the world.

Saraçoğlu Mahallesi Korunsun!

Anakentimizin gözbebeği, kamusal nefes alanımız tarihi Saraçoğlu Mahallesi’ne dün bir grup iş makinaları ve kepçelerle rantsal girişimler yapıldığını öğrendik. Daha önce de bu gibi yıkıcı girişimlere karşı çeşitli inisiyatifler ile engel olmaya çalışmıştık. Saraçoğlu, kentimizin estetik timsalidir, yok olmasına göz yummayalım!

Savunma Durdurulamaz!

Avukatlık Kanunu ve baro seçimindeki değişiklikler başta olmak üzere savunmaya karşı baskıları protesto etmek üzere Ankara’ya yürüyen Baro başkanları ile dayanışma içerisindeyiz.

Emek Bayramı Değil, Emekçi Günü!

Emekçi günü, patronperver sistemin ardında dönen zorunlu çabanın öznesizliğinde değil, emekçinin kendi emeğiyle kurduğu otonom ilişkide ve onun sömürü düzenine başkaldırışında aranmalıdır.