Default image

Sakis Arsenoglou

Sosyal Dışlanma, John Stuart Mill ve Sorunlu Toplum Anlatısı

İnsan doğası, sosyal etkileşime muhtaç halde var olmaktadır. Benliğin temel kodlarında bu yazılıdır ve yine benliğin diğer tüm vaziyetlerindeki şekli sosyal etkileşim belirler. Benim dert ettiğim ise binlerce yıldır bir arada yaşayan insanlığın, hala sosyal anlamda muhtaç bireye rahatlıkla yüz çevirebilmesi hatta bile isteye onu toplumdan dışlaması… Derdimi de yazının konusunu da baştan belirtme gereği duydum, evet. Çünkü sosyal matematik…

Yabancı Romanı Üzerinden Varoluş Sancılarımızı Açıklamaya Dair Bir Çaba

Albert Camus fazlasıyla heyecan yaratan bir figür felsefe dünyası için. Belki de felsefe dünyası adına konuşmam uygun düşmeyecek ama beni heyecanlandırdığını rahatlıkla söyleyebilirim. Felsefeye dair derdini edebi dokunuşlarla anlatması benim başımı döndürüyor. Yabancı romanından aldığım haz ise beni üzerine bir şeyler söyleme zorunluluğu ile baş başa bıraktı. Varoluş sancılarımızın azdığı bu günlerde klavyem yettiğince birlikte düşünebilmemiz için çaba sarf edeceğim.…

Kirene Okulu, Freud ve “Filtre Kahve ile Papatya Çayı”  

Kirene okulu, insan doğasının tekrar sorgulanması ile ortaya çıkmış Kireneli Aristippos tarafından kurulmuş hedonist bir okuldur. Aristippos Sokrates’in öğrencilerinden, okulun sorgulama temeli de Sokratesçi felsefeye dayanıyor. Okul, kinizmin birçok gereksinimlerden uzak durmayı amaçlayan ve katı ahlaki tutumlara sahip yaklaşımına karşı doğmuştur. Bu yazıda okulun hazcı yaklaşımının günümüzle ilişkilendirilmesini amaçlıyorum ancak peşinen kinizme bakılmasında fayda olacaktır. Kinik filozoflar, içsel bağımsızlıklarını ve…

Otomatik Portakal ve Birtakım Sorgulamalar

Stanley Kubrick’in sinema dünyasına sunduğu bir filmin daha ötesinde farklı bir iş Otomatik Portakal. Bu filmin yapılış amacı çok belli ki izleyicilerin zihinlerine çivi ile belli bir hissiyat çakmak imiş, filmin ve hatta birkaç adım geriye gidecek olursak eserin hazırlanışını irdelersek bundan emin olacağız. Otomatik Portakal eserinin babası aslında Anthony Burges. A Clockwork Orange’ı 1962 yılında yayınlıyor. Kitabın ismini nasıl…