Words

Let’s start with what a word is. A word is a glossal utterance consisting of particular sounds in the acoustics of human oral communication. So there is a consensus somehow between speakers about how to refer to certain materials, abstract concepts or categories. Alright but have you ever thrown a flying thought about how we actually came around to this?…

Uluslar Doğal Topluluklar Mıdır?

Bugün artık dünyada en yaygın devlet biçimi olarak kabul gören ‘ulus devlet’, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da merkezi yönetimlerde modern devletin bir tür devamı olarak ortaya çıkmıştır. Aslında baktığımızda kavramsal açıdan oldukça suni görünen ulus-devlet anlayışı, kendi kuramının ve küreselleşen dünyanın da etkisiyle halen süreğen tartışmalara konu olmaktadır. Tarihsel olarak imparatorlukların ardından gelişen, belirli bir toprak bütünlüğünde bulunan ve aynı…

Lou Andreas-Salomé Portresi

Salomé’nin hikayesi aslında insanlığın başının belası eril tarih mitinin biraz da magazin sosuyla servis edilmesinden ibaret olmuştur her zaman. En aklı başında bildiğimiz kalemlerin bile mutlaka ucundan da olsa bu magazin bataklığına girmesi asıl bilmemiz, görmemiz gerekene her zaman engel olmuştur. Salomé,,. Adem’le eşit olmak için şeytanla işbirliği yapan Lilith’tir. Cennetten kovulduktan sonra erkeğin kaburgasından yaratılan Havva’nın yaratılma sebebidir. Sonunda…

Terörden Sonra Yaşam: Derrida-Habermas İlişkisini Levinas ve Adorno ile Okumak

Çağdaş kıta Avrupa’sı felsefesinin göze çarpan fikir ayrılıklarından birisi, Borradori’nin 11 Eylül Saldırıları sonrasında felsefenin gidişatını ve bugüne kadarki serüvenini soruşturduğu Terör Günlerinde Felsefe isimli eserinde, yazarın, Jürgen Habermas ve Jacques Derrida hakkındaki yazılarının yanı sıra, iki filozofla röportajlarını da yayınlayarak -bu iki filozofun paralel soruları cevaplayarak beraber görünmeyi kabul ettiği ilk çalışmaydı- nihayete erdirdiği süreç zarfında öne çıkmıştı. Habermas…

Sanatın Metalaşması: Kitsch, Avangart ve Yabancılaşma

Buhar gücüyle çalışan makinelerin doğuşuyla İngiltere’de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkisi altına alan Sanayi Devrimi, dünya düzeninin her alanında geri dönülmez değişikliklere yol açtı. Üretim yöntemlerinde değişiklik olarak başlayan bu devrim zaman içinde sınıfsal ayrımları yeniden düzenleyerek sosyal hayatta, politikada, bilim dünyasında, hatta sanatta da radikal değişikliklere sebep oldu. Birbirinden çok farklı görünen bu disiplinlerdeki değişimleri ortak noktada buluşturan ise…

Toplumsal Şiddet: Gelenek mi Hukuk mu?

Toplumsal şiddet uzun yıllardır Türkiye’de kronik bir sorun. Bu mesele detaylı şekilde incelendiğinde sorunun kaynağına ilişkin birçok farklı uzanımla karşılaşılıyor. Toplumsal şiddetin yalnızca sosyal bağlamda ele alınması ise soruna karşı gerekli çözümlemenin yeterli biçimde yapılmasına engel oluyor. Toplumsal şiddet sosyal açıdan değerlendirildiği gibi siyasi ve hukuki açıdan da ele alınmalı. Toplumda birtakım geleneksel alışkanlıkların hukuka göre öncellenmesi toplumsal şiddetin meşru…