Default image

Emin Aslan Özbek

Boğaziçi Üniversitesi - Felsefe

Faşizm ve Mahdumları: AKP ve Kapitalist Realizmi Beraber Düşünmek

I: Faşizm ve AKP’nin Politik Fenomenolojisi Üzerine Kapitalin[1] toplum içerisindeki likiditesinin sınırlandırılması, kaynakların kurumlar eliyle yeniden dağıtımının engellenmesi (nepotik, oligarşik, patriarkal yahut kapitalist metotların hepsi bu bağlamda düşünülebilir) ve rejimlerce oluşturulan koalisyonların kapitali toplumdan izole etmesi (ya da rejimlerce toplumun üretim, dağıtım ve yeniden-inşa araçlarından eterne edilmesi) faşizmin en yaygın davranış biçimlerinden birisidir. Bu doğrultuda rejimler kapitalin akışını güç kullanarak…

Boğaziçi Eylemleri: Sol Melankoliden Sonra

I: Sol Melankoli Üzerine Anti-otoriter solun üzerine çöken umutsuzluk (despair) yahut melankoli, modern yorumcuların çoğunlukla Marksizm’in tarihsel ya da teorik mağlubiyeti aracılığıyla değerlendirdiği bir mefhum. (Bakınız: Spivak, Derrida) Halbuki, Marksizmin, sol-Hegelcilikle[1] olan kökensel bağlantılarının ve bu bağlantıların yeniden-konsolidasyonunun (Bakınız: Adorno, Horkheimer) en ciddi sonuçlarından birisi tarihteki sol hareketlerin (ki bu hareketlerin bir kategorizasyonunu yahut şemasını çıkarmak mümkün mü bilmiyorum) umut…

Heidegger ve Marcuse Arasındaki Mektuplaşmalar

“Sanatçılar kendilerini eski Atina’da sanırken Yahudi bankerler de Kartaca’da toplanıyor, kendilerine tam bir gün duyan ve milletin parasını faizsiz ceplerine dolduran politikacının salonundan geçiyorlardı. Böylece daha da zenginleşebilir, altın ve gümüşü kâğıt paraya çevirebilirlerdi. Yer gök, ey efendimiz, senin şanınla doludur.” ÖNSÖZ Otoriter rejimlerin çizgisel bir şekilde ilerleyen basit bir soy kütüğünü çıkarmak hiçbir dönemde mümkün olmamıştır. Kendini birleşik ve…

Terörden Sonra Yaşam: Derrida-Habermas İlişkisini Levinas ve Adorno ile Okumak

Çağdaş kıta Avrupa’sı felsefesinin göze çarpan fikir ayrılıklarından birisi, Borradori’nin 11 Eylül Saldırıları sonrasında felsefenin gidişatını ve bugüne kadarki serüvenini soruşturduğu Terör Günlerinde Felsefe isimli eserinde, yazarın, Jürgen Habermas ve Jacques Derrida hakkındaki yazılarının yanı sıra, iki filozofla röportajlarını da yayınlayarak -bu iki filozofun paralel soruları cevaplayarak beraber görünmeyi kabul ettiği ilk çalışmaydı- nihayete erdirdiği süreç zarfında öne çıkmıştı. Habermas…