Boğaziçi Eylemleri: Sol Melankoliden Sonra

I: Sol Melankoli Üzerine Anti-otoriter solun üzerine çöken umutsuzluk (despair) yahut melankoli, modern yorumcuların çoğunlukla Marksizm’in tarihsel ya da teorik mağlubiyeti aracılığıyla değerlendirdiği bir mefhum. (Bakınız: Spivak, Derrida) Halbuki, Marksizmin, sol-Hegelcilikle[1] olan kökensel bağlantılarının ve bu bağlantıların yeniden-konsolidasyonunun (Bakınız: Adorno, Horkheimer) en ciddi sonuçlarından birisi tarihteki sol hareketlerin (ki bu hareketlerin bir kategorizasyonunu yahut şemasını çıkarmak mümkün mü bilmiyorum) umut…

Pseudo-Scarcity: Conservation In The Post Covid-19 World

There are numerous ideas on how to approach conservation during the Covid-19 pandemic and 2020 global economic crisis. Ecological roots of the Covid-19 pandemic, of course, are now being recognized since we know that anthropogenic factors such as deforestation, habitat fragmentation, land-use, and uncontrolled urbanization have the ability to impact the transmission of zoonotic diseases to humans (Platto et al.,…

Aynı Rayda Birbirine Doğru Hızla İlerleyen İki Tren: Hamlet ve Laertes

 “(…) Ama unutma ki, babanın da babası öldü Büyükbaban da yitirdi babasını[1].” İlk kez 1603’te sahnelendiği kesin olarak bilinen ve William Shakespeare’in ünlü tragedyaları arasında en çok okunan ve en çok sahneye konulan oyun olma özelliğini taşıyan Hamlet, tahmini olarak 1601-1602 yılları arasında kaleme alınmıştır[2]. Hamlet, tiyatro kuramcılarının yanı sıra farklı disiplinlerde çalışma yürüten araştırmacıların da ilgisini çekmiştir. Jan Kott…

Sosyal Dışlanma, John Stuart Mill ve Sorunlu Toplum Anlatısı

İnsan doğası, sosyal etkileşime muhtaç halde var olmaktadır. Benliğin temel kodlarında bu yazılıdır ve yine benliğin diğer tüm vaziyetlerindeki şekli sosyal etkileşim belirler. Benim dert ettiğim ise binlerce yıldır bir arada yaşayan insanlığın, hala sosyal anlamda muhtaç bireye rahatlıkla yüz çevirebilmesi hatta bile isteye onu toplumdan dışlaması… Derdimi de yazının konusunu da baştan belirtme gereği duydum, evet. Çünkü sosyal matematik…

Yerli Popülizm: Türkiye’de Popülizmin Kaynakları

Günümüzde hem Türkiye’de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde otoriter liderler popülizmin siyasal araçlarından faydalanarak uzun ömürlü iktidarlar tesis etmekteler. Bu noktada kimi görüşler Türkiye’deki popülizm pratiğine ayrı parantezler açıyorlar, gelişme koşulları ve dinamikleri açısından biriciklik yüklüyorlar. Ben de bu yazıda Türkiye’deki popülizm pratiğini hangi koşulların oluşturduğunu, bu koşulların hangi kaynaklardan beslendiğini ve popülizmin süreğenleşmesinin nasıl yavaşlatılabileceğini tartışmayı amaçlıyorum. Öyle ki…

Özcülüğün Karşısında Siyaset ve Etik

Siyasetin tekilliğinin ötesinde, siyaset ile etiğin kesişiminde bir pozisyon inşa etme ihtiyacı günümüzde belirgin hale gelmiştir. Bunu, tüketim kültürünün yükselişiyle birlikte siyasette kolaycı ve işlevselci anlayışların yerleşmesine bağlamak mümkündür. Siyasal tartışmalarda kolay anlaşılır ve yüzeysel olana bir üstünlük bahşedilmiş, bu yönde siyasal hedefler tayin etmek yaygın hale gelmiştir. Tüm bunların aksine, eleştirel yaklaşımın gerektirdiği şekilde, ‘iktidar’ ve ‘özne’ kavramlarının yörüngesinde…