Default image

Başak Ağın

PhD - Posthümanizm & Çevreci Beşeri Bilimler / Öğr. Gör. - ODTÜ

Posthümanizm Ne Değildir?

Kuramların ve kavramların ‘moda’ haline gelip çeşitli mecralarda altlarının boşaltılarak kullanılması, hem akademik dünya için bir sorun teşkil etmekte, hem de toplumda bu kuram ya da kavramlara ilgi duyan kişiler…