Default image

Başak Ağın

Doç. Dr. - Posthümanizm & Çevreci Beşeri Bilimler / Öğr. Gör. - ODTÜ

Antroposen’de Edebiyat, Sanat ve Tarihin Dönüşümü: Çevreci Beşeri Bilimlerde Yordam Meselesi

Türkiye’nin ilk Çevreci Beşeri Bilimler Merkezi, Serpil Oppermann önderliğinde kurulmuş olsa da, alandaki çalışmaların ülke çapında genişletilmesi Türk akademisi için büyük önem taşımaktadır. Bu yazının amacı çevreci beşeri bilimler alanının gittikçe artan önemine dikkat çekmek ve Türkiye’deki üniversitelere konuya yönelik çalışmalarını başlatmaları veya genişletmeleri için bir çağrıda bulunmaktır. 1974 tarihli “What is it like to be a bat?” (Yarasa olmak…

Posthümanizm Ne Değildir?

Kuramların ve kavramların ‘moda’ haline gelip çeşitli mecralarda altlarının boşaltılarak kullanılması, hem akademik dünya için bir sorun teşkil etmekte, hem de toplumda bu kuram ya da kavramlara ilgi duyan kişiler için kafa karışıklığına yol açmaktadır. Örneğin, akademik anlamdaki tartışmaların bütününe hakim olmadan, terimin ne anlama geldiğini tam olarak bilmeden, tanımlanamamış her türlü güncel gelişmeye ‘postmodern’ sıfatının yakıştırılması gibi medyatik hareketler…