Default image

Şilan Çelebioğlu

Dicle Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslar Doğal Topluluklar Mıdır?

Bugün artık dünyada en yaygın devlet biçimi olarak kabul gören ‘ulus devlet’, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da merkezi yönetimlerde modern devletin bir tür devamı olarak ortaya çıkmıştır. Aslında baktığımızda kavramsal…