Default image

Şilan Çelebioğlu

Dicle Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslar Doğal Topluluklar Mıdır?

Bugün artık dünyada en yaygın devlet biçimi olarak kabul gören ‘ulus devlet’, 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da merkezi yönetimlerde modern devletin bir tür devamı olarak ortaya çıkmıştır. Aslında baktığımızda kavramsal açıdan oldukça suni görünen ulus-devlet anlayışı, kendi kuramının ve küreselleşen dünyanın da etkisiyle halen süreğen tartışmalara konu olmaktadır. Tarihsel olarak imparatorlukların ardından gelişen, belirli bir toprak bütünlüğünde bulunan ve aynı…