Default image

Yener Çıracı

MSGSÜ- Sosyoloji YL

Seçimler Üzerine: Yeni Bir Yol Tartışmasında Tam Olarak Neredeyiz?

28 Mayıs seçimlerinin sonucuyla yeni bir döneme girdik. Seçimin neden kaybedildiği, sorunun neyden kaynaklandığı, değişimin önündeki engellerin neler olduğu yönündeki tartışmalar çeşitli biçimleriyle devam ediyor. Muhalefet cephesini yenilginin ardından kapsayan ruh hali ilk anda her şeyin “topyekûn” değişmesi olarak belirse de muhtemelen bir sonraki seçimin hazırlıklarının başlamasıyla bu ruh hali yerini yeni tartışmalara bırakacak gibi görünüyor. Gidişatın ne olacağı şimdilik…

Toplumsal Adalet Hareketleri İçin Yeni Bir Sosyoloji

Orijinal Metin: Michael Burawoy Çeviren: Yener Çıracı İlk paylaşım: Yerdeniz Sakinleri Max Weber, ister bürokrasi ya da hukuk isterse kitlesel demokrasi biçiminde olsun, biçimsel rasyonalitenin yükselişinin tabi halklara yönelik ekonomik ve toplumsal baskılara denk olmadığı konusunda netti. Aksine, eşit hakları yaygınlaştıran biçimsel rasyonalite, yaşadıkları adaletsizlikleri devam ettirmekteydi. Weber, buna meydan okunabilmenin tek yolunun, “Kadi-justice” olarak adlandırdığı gayriresmi yollarla mümkün olduğunu…

Bir Depremin Kullanımları

Yazar: Henry Cleaver Çeviren: Yener Çıracı Orijinal metin: Yaşadığımız yerde depremler, seller, kuraklıklar ve volkanik patlamalar meydana geldiğinde, bunlar genellikle kriz ve istisnasız doğal afet örnekleri olarak kabul edilir. Ancak son zamanlarda kriz kelimesinin anlamının tamamen kişinin bakış açısına bağlı olduğuna tanık olma fırsatım oldu. Fırsatlar, Mexico City’ye yapılan iki ziyaret sırasında ortaya çıktı. İlk ziyaret, geniş çapta ölüme…