Default image

Merve Tokgöz

Boğaziçi Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Bekçilerin En Küçüğü

“Yasa önünde nöbet tutan bir bekçi vardır. Taşralı bir adam bir gün ona gelip yasaya girme izni ister. Ancak bekçi, o anda izin veremeyeceğini söyler. Adam düşünür ve daha sonra girip giremeyeceğini sorar.’Belki’ der bekçi, ‘ama şimdi olmaz.’ Bekçi her zamanki gibi açık duran kapının önünden çekilir ve adam içeri bakmak için eğilir. Bunu gören bekçi güler ve şöyle der:…

İki Yakası Bir Araya Gelmeyen

Leviathan, her kişinin tüm haklarının devredilmesiyle oluşan bir mutlak egemeni temsil eder.1 Toplum sözleşmesinin ilk örneği sayılan Leviathan’dan sonra Hobbes, İngiltere İç Savaşı döneminde yozlaşan siyasi yönetimi betimlemek için Behemoth’u yazar. Leviathan’ın aksine Behemoth belirli bir şekli olmayan, muğlak ve kaotik bir canavar olarak resmedilir. Topluma dahil olan herkesin onu oluşturuyor olmasına dayanan Leviathan, toplumu vücudunda barındırsa da onu sindirmez.…

Özel, Kamusal, Çöl: Neoliberalizm Çağında Kamusal Alanın Dönüşümü

Kendi içine kapanmış her insan,bütün öteki insanlarınkaderlerine ilgisiz bir yabancı gibi davranır.…Yalnız kendi başına ve kendisi için vardır.Ve bu şartlarda kafasında bir aile mefhumu kalmışsa bileartık bir toplum mefhumu yoktur.– Alexis de Tocqueville Hannah Arendt’e göre “kamusal”, insanın eylem (action) ve konuşma (speech) yoluyla kendini gerçekleştirdiği bir alandır. Böylece, birbirimize görünür ve duyulur olduğumuz, olaylara tanıklık ettiğimiz bu alan, kendimiz…