“The Lighthouse” ve Üçgen Arzu Üzerine

Amerikalı yönetmen Robert Eggers’in 2015 yapımı The Witch’ten sonra çektiği ikinci uzun metrajı The Lighthouse, çekim ölçeğinden kompozisyonlara kadar sinemanın araçlarını ustaca kullanarak karanlık bir hikayeyi…

Sanatın Sonuna Doğru Mu?

Çağlar boyunca bilgi, toplumların otorite tarafından kontrolü bağlamında özel bir noktada konumlanmıştır. Bilginin bu konumunu Foucault’nun diskur üzerine görüşleri üzerinden açıklamak mümkündür. Foucault, bilginin iktidar…

Gilligan’ın Alaka Etiği Üzerine

Kadın, tarih boyunca kendini belirleyememiş, öteki tarafın yani eril tarafın tanımlarıyla hareket et(tiril)miştir. Bundan dolayı, çeşitli çatışmalar ortaya çıkmış ve çatışmaların yönlendirilme şekli bile tartışmalı…

Savunma Durdurulamaz!

Avukatlık Kanunu ve baro seçimindeki değişiklikler başta olmak üzere savunmaya karşı baskıları protesto etmek üzere Ankara’ya yürüyen Baro başkanları ile dayanışma içerisindeyiz.