Default image

Mehmet Emin Eraslan

Sadece Sınıf Mücadelesi İklim Değişikliğini Durdurabilir

Önsöz İklim değişikliğinin hayatımıza etkilerini her geçen yıl daha belirgin bir şekilde görüyoruz. Aralık ayına kadar havaların soğumaması, büyük şehirlerde kuraklık alarmları verilmesi, kuraklıktan ve hava şartlarından dolayı çeşitli tarım ürünlerinin zamlanması bu etkilerin bizim gözlemleyebildiğimiz küçük bir kısmı. İklim değişikliğinin sonucu olarak sıçanlar arasında endemik bir tür olan Melomys rubicola ve pek çok canlı türünün soyu tükendi, Jakarta ve…

Heidegger ve Marcuse Arasındaki Mektuplaşmalar

“Sanatçılar kendilerini eski Atina’da sanırken Yahudi bankerler de Kartaca’da toplanıyor, kendilerine tam bir gün duyan ve milletin parasını faizsiz ceplerine dolduran politikacının salonundan geçiyorlardı. Böylece daha da zenginleşebilir, altın ve gümüşü kâğıt paraya çevirebilirlerdi. Yer gök, ey efendimiz, senin şanınla doludur.” ÖNSÖZ Otoriter rejimlerin çizgisel bir şekilde ilerleyen basit bir soy kütüğünü çıkarmak hiçbir dönemde mümkün olmamıştır. Kendini birleşik ve…

Fanon – Devrim

Tarihi yeniden düşünmek ve bugünden itibaren yeniyi yaratma teşebbüsünde bulunmak bizler için siyasal faaliyete ilişkin temel motivasyonlardır. Bu dönüşüm fikrinin neticesinde, siyasal kavramlara metafizik konumlar bahşetmek yerine kimi deneyimleri yeniden gündeme getirmeyi ve kavramsal tartışmayı derinleştirmeyi önemsemekteyiz. Doğruluğu kendinden menkul olduğu ileri sürülen siyasal düşünce ya da tutumlara bağlanma alışkanlığı, Türkiye siyasetindeki mevcut krizler sebebiyle meşrulaştırılmakta ve gün geçtikçe artan…