Default image

Sultan Gülsün

Bursa Teknik Üniversitesi - Çevre Mühendisliği

There is No Planet B – Başka Gezegen Yok

Bu yazı doğaya egemen olmak yerine bilimle doğayı tanımlamak isteyenler için kaleme alınmıştır. Bu çalışmada iklim değişikliğinin nasıl iklim krizine dönüştüğü, iklim eylemleri sonrasında somut adımların atılıp atılmadığı, küresel salgın COVID-19’un iklim krizi faktörü ile eşdeğer etkileri ve her şeye rağmen “Kanal İstanbul” diyen doğa talanı politikaları sorgulanmıştır. Bu yüzyılın, bireyleri ‘’dünya vatandaşı’’ olmaya çağırdığı aşikârdır. Sese yöneliniz. Bağıntılı süreçleri…

Hannah Arendt ve Ioanna Kuçuradi Raksıyla Toplumun Brandasına Gerilen Kadın

Tüm ilişkilerin tarihsel olmasına karşılık, toplumsal ilişkilerin yalnızca tarihi vardır, cinsiyeti yoktur. Eğer bir tapınak yıkılmazsa gelenekle hesaplaşamayız. Metafizik ve din tarafından talep edilen bakış açısı tikel perspektifin dünya yorumu olarak kalır. Sistemlerin putlaştırılması, ‘son sistemindir’ kutsanmasından sıyrılamayan bir tabaka oluşturur. Peki, insanlığın günahkâr ve suçlu ilân edilmesinin tarihi neden kadına dayandırıldı? Tarihi mitlerde doğa, dişil soyluluktur. “Hangi ara günahkâr…