Default image

Gizem Magemizoğlu

Ankara Üniversitesi - Yönetim Bilimleri (MA)

Borç Sarmalı Nereye Kadar Devam Edebilir?

Merkez Bankası ne zaman yeni bir para politikası toplantısı yapacak olsa yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz. Oysa daha normal bir ülkede yaşıyor olsaydık ne gündemle bu kadar ilgili olurduk ne de yaşam standartlarımızı ve satın alma gücümüzü doğrudan etkileyen olaylar bu kadar sıradan olabilirdi. Türkiye’deki sorunların ve insanların nasıl kitleler halinde fakirleştiğinin hepimiz farkındayız. Ancak bugün benim değineceğim konu daha çok borçlanma…

Bürokratik, Über Galaktik İmparatorluklar

Bürokrasi deyince aklımıza ne geliyor? Bürokrasi, Türkiye’de yaşayan herkesin iyi ya da kötü tanıdığı, bildiği bir şey. Bürokrasiyi bir “şey” olarak nitelendirmemin kendimce bazı sebepleri elbette mevcut. Çünkü özellikle Türkiye gibi bir ülkede bürokrasi bizi çepeçevre sarar, aldığı kararlarla hayatımızı yönlendirir, yaptığı bir idari işlem yüzünden günlerimizin heba olmasına yol açar. Ama gelin görün ki ne zaman bürokrasiye ihtiyacımız olsa…