Fanon – Devrim

Tarihi yeniden düşünmek ve bugünden itibaren yeniyi yaratma teşebbüsünde bulunmak bizler için siyasal faaliyete ilişkin temel motivasyonlardır. Bu dönüşüm fikrinin neticesinde, siyasal kavramlara metafizik konumlar bahşetmek yerine kimi deneyimleri yeniden gündeme getirmeyi ve kavramsal tartışmayı derinleştirmeyi önemsemekteyiz. Doğruluğu kendinden menkul olduğu ileri sürülen siyasal düşünce ya da tutumlara bağlanma alışkanlığı, Türkiye siyasetindeki mevcut krizler sebebiyle meşrulaştırılmakta ve gün geçtikçe artan…