Default image

Kağan Şeker

İÜHF, Avukat, Kamu Hukuku

Salt Şiddet ile İktidarı Sürdürmek Mümkün Olabilir mi?

1- Şiddetin ve Siyasi İktidarın Ne’liğine Dair Sosyal bilimlere içkin herhangi bir kavrama dair, efradını cami ağyarını mani bir tanım vermek hayli güç. Bir düzeye kadar, tanım vermek kabul edilebilir olsa da bu eşik aşıldığında, elde kalan yegane şey tanımların yetersizliği olur. Şiddet, üzerinde epey çalışmanın ve pek çok disiplinin dahlinin bulunduğu bir kavram. Natüralist düşünürlere göre, insanın “saldırı” olarak…