Default image

Tayfun Tatar

ETH Zürich - Mikro ve Nano Sistemler M.Sc

Sanatın Metalaşması: Kitsch, Avangart ve Yabancılaşma

Buhar gücüyle çalışan makinelerin doğuşuyla İngiltere’de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkisi altına alan Sanayi Devrimi, dünya düzeninin her alanında geri dönülmez değişikliklere yol açtı. Üretim yöntemlerinde değişiklik olarak başlayan bu devrim zaman içinde sınıfsal ayrımları yeniden düzenleyerek sosyal hayatta, politikada, bilim dünyasında, hatta sanatta da radikal değişikliklere sebep oldu. Birbirinden çok farklı görünen bu disiplinlerdeki değişimleri ortak noktada buluşturan ise…

Adı Değiştirilerek Demirci Osman Sokağı Yapılmıştır

Biz kimiz? Ötekiler kim? Bu soruların cevapları sanıldığı kadar kolay değil. Ya da bir başka bakış açısıyla, eğer noktaları doğru birleştiriyorsanız oldukça kolay bir cevabı var. Şimdi size uzun uzun bu soruların hikayesini anlatmadan önce, kendi cevabımı vereyim. “Öteki”, “biz” kavramını güçlendirmek için iktidarların ateşe attığı bir avuç insandan ibarettir. Demirci Oskiyan Sokağı’ndan* köşeyi dönüyordum. Evimiz bu sokaktaydı. Sonradan ne…

Sanatın Sonuna Doğru Mu?

Çağlar boyunca bilgi, toplumların otorite tarafından kontrolü bağlamında özel bir noktada konumlanmıştır. Bilginin bu konumunu Foucault’nun diskur üzerine görüşleri üzerinden açıklamak mümkündür. Foucault, bilginin iktidar araçlarınca şekillendirilerek yayıldığını savunur. Bu görüşe göre bilginin kaynağı kimse, güç ve iktidar onun elindedir. Dolayısıyla bilginin meşruiyetine yüklenen anlam da otorite tarafından şekillendirilir. Özetle Foucault, bilimin özgürleştirici bir araç olduğunu savunan aydınlanmacıların aksine, bilim…

Postmodernizmin Yıkımı: Kültür Endüstrisi ve Metalaşan Sanat

Postmodern sanatın ortaya çıkışı, sanatta birbirini izleyen Rönesans ve Barok dönemleri arasında görülen, yalnızca biçimsel çerçevede sunulabilecek değişiklerin ötesine geçer. Bunun temel sebebi, postmodern sanatın biçimsel sanat kaygılarından uzak düşünce temellerinde kendini şekillendirmesidir. Zira fotoğrafçılığın doğuşu ile “bir fotoğrafın yapamadığını yapmak” düşüncesinin öncülük ettiği; izlenimcilik ve dışavurumculuk akımları ile başlayan modern sanat tarihi, zamanla öznesini de sorgular hale gelmiştir. Her…

Türkiye’nin İlk Sivil İtaatsizlik Eylemi 555K

Oradaydım. Ziya Gökalp Caddesi, tıpkı Ankara’nın aceleci bir telaş içindeki insanları gibi bir anlığına karşılaşır bulvarla ve hemen sonrasında vedalaşır. İşte bu caddeden yürüyordum bulvara doğru. Saatimi kontrol ettim. Birkaç gün önce Mülkiyeliler Birliği’nin bu bulvarı görmese de hisseden odasında kararlaştırdığımız saate 10 dakika kalmıştı. Biraz sonra olacaklardan haberdar olan ben, şöyle uzaktan bir bakışla bulvardaki kalabalıktan kimin ne amaçla…

İlk Kadın Matematikçi: Erk Kurbanı Hypatia

– Sorunun Güneş’in tutarsızlığı olduğunu söylemiştiniz. Dünya Güneş’in çevresinde dönüyor. O halde Güneş merkezde olmalı. Ama Dünya’nın ona olan uzaklığı değişiyor. O yüzden merkezde değil de başka bir konumda olmalı. Bu, Güneş’in aynı anda iki farklı noktada olması demek! Aspasius kafası oldukça karışık bir şekilde Hypatia’ya bunları söylüyordu. Hypatia tekrarladı: – Evet, Güneş’in aynı anda iki farklı konumda olması… Bu…