Default image

Alper Çavuşoğlu

Avukat - Yeditepe Hukuk

Gençlik Öncü Bir Siyasi Özne Olabilir Mi?

Gençlik… Bir tanım olarak, her dönem politize olma biçimleri toplumun “büyükleri” tarafından eleştirilen, çoğu zaman tepkisiz kalmakla ve umursamaz olmakla suçlanan yaşça küçük kitle. Aslında Türk Dil Kurumu’nun tanımını da…